ניתן להשיג אותי בדרכים הבאות:

בנייד:

במשרד:

במייל:

כתובת המשרד:

אנטוורפן 22, דניה, חיפה.

צילום התמונות באתר: ליאור טייטלר / אינסה / עודד סמדר